Life Coaching

Het leven zit vol uitdagingen, zoveel is zeker. Er is nog niemand geweest die hieraan ontsnapt is. Soms zijn die uitdagingen, die situaties die op ons pad komen groot of klein maar ze hebben altijd een boodschap voor ons. In die zin dat de ‘oplossing’ van write my essay de uitdaging vaak ligt in de manier waarop je ermee omgaat. Het inzicht dat je hierdoor verwerft zorgt ervoor dat je hierop in de toekomst beter kunt inspelen.

De bewustwording die hiermee samengaat kan leiden tot integratie en verankering. Met andere woorden, http://www.uvc-lights.com/find-bride-scam-update-be-familiar-with-these-32/ door je bewust te worden van je reactie ontwikkel je flexibiliteit om uitdagingen in de toekomst anders aan te pakken.

Inzicht en bewustwording zijn daarom cruciaal in dit kader. Vaak hebben we af te rekenen met factoren die ons tegenhouden om adequaat op een uitdaging of situatie te reageren. Laten we het de ‘onderstroom’ noemen. Het is alsof je peddelt in de zee, je de kustlijn ziet, heel goed weet waar je naartoe wil maar iets je tegenhoudt en je weet niet wat het is.

Ik wil jouw gids zijn om deze ‘onderstroom’ duidelijk en inzichtelijk te maken.

En hoe zit het met onze job?

Onze job, waar we gemiddeld één derde per dag de tijd voor uittrekken, is ook een enorm speelveld van uitdagingen. Hoeveel keer per dag worden we niet getriggerd door één of ander voorval? Hoe gaan we hier dan mee om? Wat leren we hieruit zodat we sterker staan in de toekomst? Krijgen we er energie van of verliezen we energie? Uiteindelijk dient de balans op het einde van de dag positief te zijn.

Vaak zitten er veel fundamentelere zaken aan de bron als het misgaat, als je energie verliest, als de balans kwijt is. En dan komt stress, overspanning, burnout om de hoek kijken. Wat do my homework maakt dat we in deze situatie terechtkomen? Hoe kunnen we ons daartegen wapenen? Wat heb jij specifiek nodig? En vooral ‘wie ben ik’ in deze situatie? Pas door jezelf goed te leren kennen, bewust te worden van je eigen talenten, capaciteiten, overtuigingen en waarden kan je grote belangrijke stappen zetten.

Door de bewustwording over wie je werkelijk bent in al haar mooie facetten kan je verandering beginnen doorvoeren, stapje voor stapje.

Laat je door jezelf verwonderen…

 

>>> check hier voor loopbaanbegeleiding met loopbaancheques

  • Dear Past, thank you for all the lessons. Dear Future, I am ready.”
  • You are your own greatest power.
  • Be yourself; everyone else is already taken
    — Oscar Wilde
  • When was the last time you did something for the first time
  • Just when the caterpillar thought the world was over, it became a butterfly.